2019 - Jubilate Deo

Ga naar de inhoud
Informatie > Gebeurtenissen
In Memoriam
 
 
Op vrijdag ochtend 3 mei j.l is na een langdurende ziekte
 
ons koor en mede bestuurslid Rosé de Gijsel overleden.
 
Rosé was jarenlang penningmeester van ons zangkoor.
 
We zijn Rosé zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij
 
voor ons koor heeft verricht.
 
We zullen hem herinneren om zijn deskundigheid maar
 
vooral als een integer mens.
 
We wensen zijn partner Trees kinderen en kleinkinderen
 
en familie veel sterkte toe in de voor hun zo moeilijke tijd.
Created with WebSite X5
Terug naar de inhoud