Geschiedenis - Jubilate Deo

Ga naar de inhoud
Informatie
GESCHIEDENIS

In 1998 is door het  Gregorius koor aan het kerkbestuur te kennen gegeven dat het steeds moeilijker wordt om voldoende leden te hebben die beschikbaar  kunnen zijn bij uitvaartdiensten, en vragen het kerkbestuur een oproep te doen tot het oprichten van een rouw- en trouwkoor.
Het Gregorius koor zal zolang de uitvaartdiensten blijven zingen als er min. 4 of meer zangers zijn.
Bij het R.K. Herenkoor o.l.v. Hugo Kesbeke dat de gregoriaanse diensten verzorgt in de kerk te Axel en Zuiddorpe daalt het ledental en de leeftijd gaat een rol spelen.
Eerste paasdag 2001 zingen zij hun laatste gregoriaanse dienst in de kerk te Axel.
Na benadering door het kerkbestuur besluit de dirigent en overige leden van het herenkoor een doorstart te maken en de rouwdiensten in Axel te gaan verzorgen samen met enkele dames van het Gregorius koor.

WANNEER OPGERICHT

Mei 2001 is het rouwkoor opgericht o.l.v. Hugo Kesbeke.  de heren van het R.K. Herenkoor , enkele dames van het Gregorius koor en dames die spontaan het koor kwamen versterken.
Er wordt 1x in de maand gerepeteerd.
Voor de heren was het even wennen om samen met de dames te zingen.
Dirigent Hugo moet regelmatig de dames manen tijdens de repetitie niet te veel te babbelen. Na enkele repetities was ieder aan elkaar gewend en het nieuwe rouwkoor was een feit.
Eind 2003 wordt het dameskoor van de R.K. kerk te Zuiddorpe opgeheven en komt het verzoek of het rouwkoor uit Axel ook de uitvaartdiensten in Zuiddorpe zou willen verzorgen.
2 dames van het dameskoor uit Zuiddorpe  zijn lid geworden van het koor in Axel.
Maar het bleef niet bij uitvaartdiensten, er volgden verzoeken om ondersteuning met zang wanneer de werkgroep liturgie voorging in de kerk van Zuiddorpe.
Later verzoek met Kerst de nachtmis , de Paaswake en kermisviering in Zuiddorpe, eerste Kerst-  Paasdag en  Allerzielen viering in Axel.
Op uitnodiging kerstviering Zonnebloem en K.B.O. etc.
Omdat het koor niet alleen meer de uitvaartdiensten  verzorgd was het voorstel de naam te wijzigen van rouwkoor naar Zangvereniging “Jubilate Deo”
Het ledental groeide per jaar.
In september 2010 hebben we afscheid genomen van dirigent Hugo Kesbeke.
Hij vond het tijd om het stokje over te dragen, maar blijft wel in het koor zingen.
Hugo heeft in mei 2010 zijn 60 jarig jubileum als koorlid gevierd.
Het bestuur en koor heeft na wat zoekwerk een uitstekende opvolger gevonden.
De nieuwe dirigent heet Jos van der Linden.
Jos  is afgestudeerd aan het conservatorium te Tilburg en heeft verschillende koren gedirigeerd.
Met de komst van Jos van der Linden gaat het koor meerstemmige liederen zingen en het repertoire verbreden.
Created with WebSite X5
Terug naar de inhoud