2021 - Jubilate Deo

Ga naar de inhoud
Informatie > Gebeurtenissen
Op de laatst gehouden ledenvergadering van 30 augustus was onze  voorzitter Elly de Regt aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar.
Onze penningmeester Trees Rijk bedankte Elly namens het koor voor haar vele werk als voorzitter en bood haar een prachtig boeket bloemen aan.
Elly was altijd goed voorbereid en was zeer punctueel. Ze heeft 10 jaar op voorbeeldige wijze zich van haar taak als voorzitter gekweten.
Het bestuur heeft Dirk Stam voorgedragen als de nieuwe voorzitter.
Daar er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld wordt hij per 31 augustus 2021 de nieuwe
voorzitter.

Created with WebSite X5
Terug naar de inhoud